Hàm SUM trong Excel – cách sử dụng, ví dụ cụ thể

Hàm SUM trong Excel - cách sử dụng, ví dụ cụ thể

Hàm SUM trong Excel là hàm tính tổng các giá trị trong vùng được chọn. Đây là hàm cơ bản trong Excel mà bạn cần phải biết. Bạn đã biết sử dụng hàm SUM chưa? Bạn chưa biết hoặc biết nhưng chưa hiểu rõ cách sử dụng cũng như chưa quen với việc sử dụng hàm SUM thì đây là bài viết dành cho bạn. Bài viết này NTP sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm SUM trong Excel một cách chi tiết nhé.

Bạn có biết – Hàm SUM trong Excel dùng để làm gì? 

Khi tính tổng bạn sử dụng dấu cộng để cộng hai số lại với nhau nếu 2, 3 số thì có thể làm vậy nhưng cỡ từ 10 giá trị trở lên thì sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy Excel đã tạo ra hàm SUM để việc tính tổng trở nên nhanh chóng hơn. 

Hàm SUM trong Excel là hàm tính tổng các số trong phạm vi tham chiếu bạn chọn.

Cách tính hàm SUM trong Excel (hàm tính tổng) cụ thể

Giới thiệu công thức của hàm SUM trong Excel 

=SUM (number1;number2;..)

Trong đó:

Number1, number2: Là địa chỉ ô cần tính tổng. Hoặc là những số cần tính tổng.

Lưu ý: Nếu tính tổng là một hàng dữ liệu hoặc cột dữ liệu thì bạn không cần ngăn cách bởi dấu chấm phẩy, mà bạn chỉ cần chọn vùng dữ liệu đó và đóng ngoặc hàm lại thôi.

Cách sử dụng hàm SUM với ví dụ cụ thể 

Để bạn hiểu hơn cách sử dụng hàm SUM sau đây NTP sẽ thực hiện ví dụ sau đây, bạn hãy cùng thực hiện với tôi nhé.

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau, hãy tính tổng thành tiền của hàng hóa.

hàm sum trong excel

Bảng số liệu hàng hóa 

Hướng dẫn cách thực hiện bằng hàm SUM:

B1: Nhập công thức sau:

=SUM(E5:E14)

E5:E14: Bạn chọn vùng dữ liệu cần tính tổng.

 

cách tính hàm sum trong excel

Hàm SUM trong Excel 

B2: Sau đó bạn nhấn ENTER để trả về kết quả.

 

hàm sum trong excel dùng để làm gì

Kết quả sau khi sử dụng hàm SUM trong Excel

Cách khắc phục lỗi #VALUE trong Excel hàm SUM 

Lỗi #VALUE! trong Excel xảy ra thường do nguyên nhân là nhập công thức và các ô tham chiếu bị sai hoặc các ô đó bị lỗi.

Cách khắc phục lỗi #VALUE trong Excel hàm SUM là: Bạn kiểm tra lại vùng dữ liệu cần tính tổng có bị các lỗi như khoảng trắng do các ô không có dữ liệu, lỗi do chứa các ký tự đặc biệt, lỗi do các ô tham chiếu tới chứa lỗi #VALUE.

  • Khi xảy ra lỗi khoảng trắng thì bạn thực hiện lọc ô đó ra bằng công cụ Filter lọc những ô trắng. 
  • Khi xảy ra lỗi ký tự đặc biệt thì bạn tìm và loại bỏ ký tự đó và tiếp tục thực hiện hàm SUM.
  • Lỗi do các ô tham chiếu tới chứa lỗi #VALUE thì bạn phải sửa lại giá trị những ô đó và sau đó tiếp tục thực hiện hàm SUM.

Hàm SUMIF có điều kiện trong Excel – cách sử dụng

Hàm SUMIF trong Excel là gì 

Hàm SUMIF là hàm nâng cấp hơn hàm Sum, nó giúp tính tổng thỏa mãn vào một điều kiện. Hàm này có hỗ trợ các phép tính Logic để đối sánh và trả về kết quả là tổng các giá trị tham chiếu.

>>>Xem thêm: Cách tính tổng bằng hàm SUM rất chi tiết trong Microsoft

Cách sử dụng hàm SUMIF có điều kiện trong Excel 

Cú pháp: =SUMIF (Range; Criteria; Sum_Range)

Trong đó: 

Range: Là vùng chứa dữ liệu cần đặt điều kiện tương ứng với điều kiện của tiêu chí Criteria.

Criteria: Là tiêu chí bắt buộc, điều kiện tính tổng có thể là chữ, biểu thức hay số. 

Sum_Range: Vùng giá trị cần tính tổng bắt buộc phải có. Khi thực hiện bạn phải nhớ nhấn F4 hoặc Fn+F4 để cố định vùng cần tính tổng.

Lưu ý: Khi sử dụng hàm này đối với Criteria khi các điều kiện là chữ hoặc ký tự bạn phải bỏ trong dấu ngoặc kép và sử dụng ký tự & để nối chuỗi. 

Các ký tự đại diện trong hàm SUMIF là:

  • Dấu hoa thị (*): Là dấu đại diện cho những ký tự bất kỳ. Ví dụ: Chữ “HOA QUẢ” bạn muốn điều kiện chỉ lấy chữ H thì những ký tự sau bạn thay thế bằng ký tự dấu hoa thị “H*”. 
  • Dấu hỏi chấm (?): Là dấu đại diện cho một ký tự duy nhất tại một vị trí cụ thể trong điều kiện. 

Ví dụ: Hàm SUMIF có điều kiện trong Excel tôi vẫn sử dụng dữ liệu ban đầu. Hãy tính tổng thành tiền của hàng hóa là TV.

Bạn nhập công thức sau:

=SUMIF(B5:B14;”TV”;E5:E14)

hàm sumif có điều kiện trong excel

Nhập công thức của hàm SUMIF có điều kiện trong Excel

Nhấn ENTER hàm SUMIF sẽ trả về kết quả như sau:

hàm sumif có điều kiện trong excel

Kết quả sau khi đã thực hiện công thức

Kết luận:

Như vậy, NTP đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SUM trong Excel. Chúc bạn thực hiện hàm này thành công, và mong những kiến thức Education đã chia sẻ trên sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong công việc cũng như học tập.

Tổng cách tính bằng SUM function rất chi tiết trong Microsoft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020