Hàm MATCH trong Excel – Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH là một hàm tìm kiếm phổ biến trong Excel được dùng để dò vị trí của dữ liệu được xác định trong một vùng dữ liệu cho trước rồi sau đó sẽ trả về vị trí tương đối của giá trị tìm kiếm đó trong vùng dữ liệu. Hàm MATCH được sử dụng khá nhiều trong việc xử lý các bảng dữ liệu trong Excel để tính toán.

Hàm này giúp chúng ta có thể tìm kiếm vị trí của dữ liệu một cách nhanh chóng, mà không cần phải đi tìm theo cách thủ công như trước đây, nhất là khi trong một bảng dữ liệu lớn với nhiều hàng và nhiều cột thì hàm MATCH trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng hơn. Vậy trong bài viết dưới đây NTP sẽ chia sẻ đến các bạn cách sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm trong Excel sao cho tối ưu hiệu quả nhất.

Hàm MATCH là gì?

Khái niệm về hàm tìm kiếm MATCH trong Excel

Trong Excel Hàm MATCH là một hàm tìm kiếm được sử dụng phổ biến hiện nay. Hàm được dùng để tìm vị trí của dữ liệu được xác định trong một vùng dữ liệu cho trước rồi sau đó sẽ trả về vị trí tương đối của giá trị tìm kiếm đó trong vùng dữ liệu hàm MATCH giúp chúng ta có thể tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng, nhất là khi trong một bảng dữ liệu lớn với nhiều hàng và nhiều cột thì Hàm MATCH trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng hơn. Vậy công thức của Hàm MATCH là gì? Hãy cùng theo dõi tiếp nhé.

Công thức hàm MATCH trong Excel

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]). 

Chú thích: 

 • lookup_value: Giá trị mà bạn cần tìm kiếm trong mảng/ vùng dữ liệu.
 • lookup_array: Là mảng/ vùng dữ liệu có chứa giá trị mà bạn cần tìm, có thể là số, văn bản hay giá trị logic. Thành phần bắt buộc phải có.
 • match_type: Kiểu tìm kiếm và là thành phần không bắt buộc (Mặc định là 1 (Less than)).

Các kiểu tìm kiếm giá trị của hàm MATCH trong Excel

Trong Hàm MATCH có 3 kiểu tìm kiếm (match_type):

 • Match_type = 1 hoặc không điền (Less than): Hàm sẽ tìm kiếm vị trí của giá trị lớn nhất trong các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với lookup_value. Nếu bạn chọn kiểu tìm kiếm này thì lookup_array cần phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 • Match_type = 0 (Exact match): Hàm sẽ tìm kiếm vị trí chính xác của lookup_value mà bạn cần tìm trong vùng dữ liệu lookup_array. Kiểu tìm kiếm này bạn có thể không cần sắp xếp dữ liệu theo bất kỳ giá trị nào.
 • Match_type = -1 (Greater than): Hàm sẽ tìm kiếm vị trí của giá trị nhỏ nhất trong các giá trị lớn hơn hoặc bằng với lookup_value. Nếu bạn chọn kiểu tìm kiếm này thì lookup_array cần phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ về cách dùng Hàm MATCH

Ví dụ 1: Dùng Hàm MATCH để tìm vị trí của số điểm lớn hơn (gần nhất) với lookup_value là 8 trong BẢNG ĐIỂM MÔN HỌC dưới đây.

 

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm lớn hơn

Để có thể tìm vị trí của số điểm lớn hơn (gần nhất) với 8 bạn tiến hành như sau

Bước 1: Trong bảng tính trên tại ô F5 bạn nhập cú pháp =MATCH(E5,C3:C8,-1) hoặc có thể nhập trực tiếp giá trị 8 vào thay cho địa chỉ ô E5 với cú pháp =MATCH(8,C3:C8,-1).

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm lớn hơn

Bước 2: Sau đó bạn nhấn ENTER để nhận kết quả và kết quả sẽ trả về vị trí của số bạn đang tìm kiếm, kết quả được hiển thị như hình bên dưới.

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm lớn hơn

Như vậy kết quả được trả về là 3 vậy số điểm lớn hơn (gần nhất) với 8 nằm ở vị trí thứ 3 trong vùng dữ liệu mà ta chọn và có giá trị là 8.5.

Lưu ý: Nếu bạn chọn kiểu tìm kiếm lớn hơn (Match_type = -1 (Greater than)) thì lookup_array cần phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ 2: Bạn hãy tìm vị trí của phòng ban có tên Azgad Edu trong bảng PHÒNG BAN AZGAD AGENCY được cho bên dưới:

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm chính xác

Để tìm được vị trí của phòng ban có tên Azgad Edu trong bảng dữ liệu bạn cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Tại ô F5 bạn nhập cú pháp =MATCH(E5,C3:C8,0) hoặc có thể nhập trực tiếp chuỗi ký tự “Azgad Edu” vào thay cho địa chỉ ô E5 với cú pháp =MATCH(“Azgad Edu”,C3:C8,0).

Vì trong trường hợp này chúng ta cần tìm vị trí chính xác của tên phòng ban nên kiểu tìm kiếm ở đây ta chọn là tìm kiếm chính xác (Match_type = 0).

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm chính xác

Bước 2: Sau đó bạn nhấn ENTER để nhận kết quả và kết quả sẽ trả về vị trí của dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm, kết quả được hiển thị như hình bên dưới.

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

Hàm MATCH tìm kiếm chính xác

Như vậy bạn có thể thấy kết quả được trả về là 4, vậy vị trí của phòng ban Azgad Edu trong bảng dữ liệu nằm ở vị trí thứ 4 trong vùng dữ liệu mà ta chọn.

Lưu ý: Trong trường hợp này bạn chọn kiểu tìm kiếm chính xác (Match_type = 0 (Exact match)) thì lookup_array không cần phải sắp xếp theo thứ tự.

Kết hợp hàm MATCH và INDEX excel

Sự khác nhau giữa hàm INDEX + MATCH so với hàm VLOOKUP, HLOOKUP

Hàm VLOOKUP, HLOOKUP và INDEX đều là những hàm dò tìm dữ liệu phổ biến và quen thuộc với nhiều người dùng Excel hiện nay. Tuy nhiên hàm VLOOKUP và HLOOKUP có điều hạn chế đó chính là giá trị trả về phải nằm ở cột bên phải của giá trị dò tìm của hàm VLOOKUP và nằm ở cột bên dưới giá trị dò tìm đối với hàm HLOOKUP.

Vì vậy để khắc phục điều đó thay vì dùng hàm VLOOKUP và HLOOKUP để dò tìm dữ liệu bạn có thể sử dụng hàm INDEX + MATCH để dò tìm dữ liệu. Vì hàm INDEX + MATCH có thể dò tìm dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.

Ứng dụng hàm MATCH và INDEX Excel

Cú pháp hàm INDEX: 

=INDEX(array, row_num, column_num).

Chú thích:

 • array: Một vùng ô hoặc dải ô có chứa dữ liệu mà bạn cần dò tìm.
 • row_num: Số thứ tự của hàng mà bạn muốn giá trị được trả về trong mảng. Nếu bỏ trống row_num thì column_num là bắt buộc.
 • column_num: Số thứ tự của cột mà bạn muốn giá trị được trả về trong mảng. Nếu bỏ trống column_num thì row_num là bắt buộc.

Ví dụ: Từ BẢNG 1BẢNG 2 được cho bên dưới bạn hãy tìm Đơn giá cho từng Sản phẩm ứng với Hãng SX tương ứng.

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

VD hàm MATCH và INDEX

Để có thể tìm được Đơn giá của sản phẩm theo Hãng SX tương ứng bạn tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Tại ô C3 bạn nhập công thức =INDEX($B$14:$D$16,MATCH(A3,$A$14:$A$16,0),MATCH(B3,$B$13:$D$13,0)).

Chú thích công thức: 

 • $B$14:$D$16: Vùng ô chứa Đơn giá mà ta cần dò tìm.
 • MATCH(A3,$A$14:$A$16,0): Thứ tự của hàng tương ứng với đơn giá cần dò tìm.
 • MATCH(B3,$B$13:$D$13,0): Thứ tự của cột tương ứng với đơn giá cần dò tìm.

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

VD Hàm MATCH và INDEX

Bước 2: Ấn ENTER để Hàm INDEX và Hàm MATCH thực hiện dò tìm và kết quả sẽ được trả về tại ô mình nhập công thức.

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

VD Hàm MATCH và INDEX

Bước 3: Cuối cùng bạn chỉ cần COPY công thức cho những ô còn lại để hoàn thành dò tìm cho toàn bộ Đơn giá của sản phẩm.

Hàm MATCH trong Excel - Hàm kết hợp INDEX MATCH

VD Hàm MATCH và INDEX

Như kết quả trên hình minh họa kết quả được hiển thị chính là Đơn giá của từng Sản phẩm ứng với Hãng SX tương ứng.

Điều cần lưu ý khi dùng hàm MATCH trong Excel

 • Hàm MATCH: không phân biệt chữ hay hoa chữ thường khi tìm kiếm.
 • Hàm MATCH: có thể tìm kiếm giá trị có chứa các ký tự đặc biệt “*”, “?”.
 • Kết quả hàm MATCH sẽ trả về giá trị tương đối chứ không chính xác của nó.
 • Trong quá trình tìm kiếm, nếu có giá trị trùng nhau thì hàm MATCH trong Excel sẽ trả về giá trị đầu tiên nó tìm thấy.
 • Nếu nếu giá trị cần tìm không có trong mảng đang tìm kiếm, thì kết quả hàm sẽ trả về lỗi #NA.

Bài viết trên NTP đã hướng dẫn rất chi tiết về cách dùng hàm MATCH trong Excel và cùng với đó là những lưu ý khi dùng hàm tìm kiếm giá trị này. NTP hy vọng với những kiến thức bổ ích trên sẽ giúp bạn hoàn thành công việc tốt nhất. Hàm MATCH này khá thông dụng trong Excel, có thể kết hợp được với hàm VLOOKUP, HLOOKUP và hàm INDEX để giải quyết các công việc một cách nhanh chóng. Hãy theo dõi NTP để có thêm nhiều kiến thức hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020