Hàm LEN Excel – Cách kết hợp hàm LEN trong Excel

Hàm LEN Excel - Cách kết hợp hàm LEN trong Excel

Khi thao tác với bảng tính excel, một số bài toán yêu cầu xác định độ dài của một chuỗi ký tự, thay vì dùng cách làm thủ công để đếm số lượng ký tự, bạn có thể dùng hàm len excel để đếm và trả về kết quả cho số lượng ký tự mà bạn mong muốn. Hàm này có chức năng đo độ dài cho một chuỗi ký tự và trả về tổng số ký tự chính xác cho một chuỗi ký tự cho trước bao gồm dấu cách.

Bài viết dưới đây NTP sẽ chia sẻ cho bạn rất chi tiết cách sử dụng hàm len excel thông qua các ví dụ cụ thể được minh họa bên dưới để bạn dễ hiểu nhé!

 

Tổng quan về hàm LEN Excel

Hàm LEN trong Excel là gì?

Hàm len excel, đây là một hàm thuộc nhóm hàm xử lí chuỗi trong công cụ Microsoft Excel. Hàm len excel khá đơn giản và quen thuộc với người thường xuyên tiếp xúc với bảng tính Excel, được sử dụng để đếm và trả về giá trị cho độ dài chuỗi văn bản kể cả các ký tự khoảng trắng.

Công thức hàm LEN Excel

=LEN(Text) với Text là chuỗi văn bản cần thực hiện đếm số lượng ký tự.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel đếm ký tự chuỗi văn bản

Cách dùng hàm LEN Excel – Bài tập cơ bản

Ví dụ hàm len trong excel, hãy dùng hàm excel đã học để đếm số lượng ký tự cho chuỗi Họ và Tên về DANH SÁCH SINH ĐIỂM ANH CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM 2022 được cho dưới đây.

Để đếm ký tự trong chuỗi Họ và Tên, bạn có thể thực hiện lần lượt theo các bước được minh họa sau đây:

Bước 1: Tại cột chứa kết quả len excel trả về, ở ô địa chỉ H3, bạn tiến hành nhập công thức =LEN(C3) với C3 là chuỗi văn bản cần thực hiện đếm số lượng.

Bước 2: Thực hiện nhấn ENTER để hàm len excel thực hiện trích xuất kết quả, màn hình kết quả được hiển thị như sau:

cách dùng hàm len excel đơn giản

Ví dụ hàm len excel được sử dụng đơn giản

Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí ô vuông nhỏ Fill Handle, click đúp chuột để hàm excel trả về kết quả số lượng ký tự như hình sau.

cách dùng hàm len excel đơn giản

Kết quả hàm len excel được sử dụng đơn giản

Cách dùng hàm LEN SUM kết hợp để tính tổng số ký tự

Ví dụ 2: Dùng hàm len excel kết hợp hàm excel khác để tính tổng số ký tự cho 3 chuỗi văn bản Họ và Tên ngẫu nhiên trong bảng tínhsau:

Để thực hiện đếm số ký tự cho 3 chuỗi theo yêu cầu, bạn thực hiện một trong hai cách làm dưới đây:

Cách 1: Tại ô địa chỉ C13 chứa kết quả excel trả về, bạn nhập công thức hàm LEN kết hợp như sau: =LEN(C3)+LEN(C7)+LEN(C10)

Tiếp theo nhấn ENTER để hàm excel xuất kết quả mà hàm trả về như màn hình sau:

cách dùng hàm len excel đơn giản

Ví dụ hàm len excel được sử dụng đơn giản

Cách 2: Tại ô địa chỉ C13 chứa kết quả hàm excel trả về bạn nhập công thức sau: =SUM(LEN(C3),LEN(C7),LEN(C10))

Trong đó: LEN(C3),LEN(C7),LEN(C10): Độ dài của từng chuỗi văn bản mà bạn cần thực hiện đếm tổng số ký tự.

Nhấn ENTER, hàm len excel thực hiện đếm tổng số lượng ký tự và trả về kết quả.

cách dùng hàm len excel đơn giản

Ví dụ hàm len excel được sử dụng đơn giản

 

Đào Tạo Tin Học Văn Phòng

 

Cách dùng hàm LEN RIGHT kết hợp để lấy ký tự

Ví dụ 3: Hãy dùng hàm LEN kết hợp với hàm right để loại bỏ 14 ký tự của chuỗi văn bản Họ và Tên.

Dùng hàm len excel kết hợp với hàm right sẽ giúp bạn loại bỏ những ký tự nhất định tính từ phần đầu của chuỗi ký tự.

Để hàm excel loại bỏ đi 14 ký tự của chuỗi văn bản trong ô C3, bạn nhập công thức =RIGHT(C3,LEN(C3)-14) vào ô địa chỉ được chứa kết quả hàm trả về.

Tiếp tục thực hiện nhấn ENTER để hàm excel thực hiện cắt chuỗi và trả về kết quả như hình NTP minh họa dưới đây.

cách dùng hàm len excel đơn giản

Ví dụ hàm len excel được sử dụng đơn giản

Kết quả hàm len excel trả về là chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ đi 14 ký tự đầu trong chuỗi ký tự, gồm cả dấu cách thỏa yêu cầu đề bài.

Ngoài ra, hàm if len trong excel cũng thường được sử dụng trong các yêu cầu về công việc, bạn có thể tham khảo bài viết sau của NTP nhé!

Những lưu ý thường xuất hiện trong hàm LEN Excel

  • Hàm len excel sẽ trả về kết quả là giá trị số chính là độ dài chuỗi văn bản mà bạn cần đếm trong Excel.
  • Các ký tự rỗng trong chuỗi sẽ không được tính trong quá trình sử dụng công thức hàm LEN.
  • Không đươc để khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả mà hàm trả về.

                         >> Xem thêm: Hàm LEN dùng đếm ký tự trong Excel nhanh nhất

Bài viết trên NTP đã chia sẻ cho bạn rất chi tiết về cách sử dụng hàm len excel và cách kết hợp với các hàm excel thông dụng khác để giải quyết những yêu cầu khác nhau của đề bài. Hy vọng với bài viết này, bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về hàm đếm ký tự này và có thể áp dụng nó thật tốt trong công việc và học tập nhé. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để tìm kiếm thông tin, đây chính là động lực để chúng tôi viết tiếp kiến thức, mang đến nhiều bài học hay đến với mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020