Hàm LEN dùng đếm ký tự trong Excel nhanh nhất

Hàm LEN dùng đếm ký tự trong Excel nhanh nhất

Khi thao tác với Excel, một số bài toán yêu cầu xác định độ dài của một chuỗi ký tự, thay vì làm cách làm thủ công để đếm ký tự, có thể dùng hàm LEN đếm để trả về kết quả mà bạn mong muốn. Hàm có chức năng đo độ dài của một chuỗi ký tự nào đó và trả về tổng số ký tự chính xác cho một chuỗi ký tự cho trước bao gồm dấu cách. Bài viết dưới đây NTP sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm LEN qua các ví dụ cụ thể để bạn dễ hiểu nhé!

Hàm LEN Excel

Hàm LEN là gì

Hàm LEN thuộc nhóm hàm xử lí chuỗi trong công cụ Excel. Đây là hàm Excel khá đơn giản và quen thuộc với những ai thường xuyên tiếp xúc với Excel, được sử dụng để trả về giá trị độ dài chuỗi ký tự bao gồm các ký tự khoảng trắng.

Công thức hàm xử lí chuỗi

=LEN(Text) với Text là chuỗi ký tự cần thực hiện đếm ký tự.

Công thức hàm LEN trong sql

=LEN(String) với String là chuỗi cần thực hiện trả về độ dài.

Cách sử dụng hàm LEN đếm kí tự trong Excel

Dùng hàm LEN với bài tập cơ bản trong Excel

Ví dụ 1: Dùng hàm Excel để đếm số lượng ký tự của chuỗi Họ và Tên trong ví dụ về DANH SÁCH SINH ĐIỂM ANH CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM 2022 sau.

Đếm ký tự trong chuỗi Họ và Tên, thực hiện lần lượt theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Tại ô địa chỉ H3, bạn tiến hành nhập công thức =LEN(C3) với C3 là chuỗi ký tự cần thực hiện đếm.
  • Bước 2: Thực hiện nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện trích xuất kết quả, màn hình hiển thị như sau:

ví dụ hàm len trong excel

Ví dụ cách sử dụng hàm LEN trong bảng tính Excel

  • Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí ô vuông nhỏ Fill Handle, click đúp chuột để sao chép công thức để hàm Excel trả về kết quả hình sau.

ví dụ hàm len trong excel

Kết quả hàm LEN đếm kí tự trong bảng tính Excel

Cách dùng hàm LEN kết hợp hàm SUM tính tổng số ký tự

Ví dụ 2: Dùng hàm LEN đếm kí tự kết hợp hàm Excel khác tính tổng số ký tự cho 3 Họ và Tên ngẫu nhiên trong bảng tính.

Để thực hiện đếm số ký tự yêu cầu, thực hiện một trong hai cách làm bên dưới:

Cách 1: Tại ô địa chỉ C13, bạn nhập công thức hàm LEN kết hợp như sau:

=LEN(C3)+LEN(C7)+LEN(C10)

Tiếp theo nhấn ENTER, hàm Excel xuất kết quả như màn hình sau:

ví dụ hàm len trong excel

Công thức hàm đếm kết hợp trong Excel

Cách 2: Tại ô địa chỉ C13, nhập công thức như sau:

=SUM(LEN(C3),LEN(C7),LEN(C10))

Trong đó: LEN(C3),LEN(C7),LEN(C10): Độ dài cho từng chuỗi ký tự cần thực hiện tính tổng số kí tự.

Nhấn ENTER, hàm LEN thực hiện đếm số lượng ký tự. Sau đó, sao chép COPY công thức cho các ô địa chỉ bên dưới để nhận kết quả đầy đủ như hình.

hàm len kết hợp trong excel

Ví dụ hàm đếm kết hợp hàm SUM trong công cụ Excel

Hàm LEN kết hợp với hàm RIGHT lấy ký tự

Ví dụ 3: Hãy dùng hàm LEN kết hợp với hàm Excel cơ bản khác để loại bỏ 14 ký tự của chuỗi ký tự Họ và Tên.

Dùng hàm đếm ký tự này kết hợp với hàm RIGHT sẽ giúp bạn loại bỏ những ký tự nhất định từ phần đầu của chuỗi ký tự.

Để giúp hàm Excel loại bỏ 14 ký tự của chuỗi ký tự trong ô C3, bạn nhập công thức =RIGHT(C3,LEN(C3)-14) vào ô địa chỉ.

Tiếp tục thực hiện nhấn ENTER, hàm Excel sẽ thực hiện cắt chuỗi và trả về kết quả sau.

hàm len kết hợp trong excel

Công thức hàm LEN kết hợp SUM trong Excel

Kết quả hàm Excel trả về là chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ 14 ký tự đầu trong chuỗi ký tự, gồm cả dấu cách thỏa yêu cầu bài toán.

Hàm LEFT kết hợp với hàm LEN lấy ký tự trong Excel

Ví dụ 4: Dùng hàm LEN kết hợp hàm cắt chuỗi để loại bỏ 10 ký tự của chuỗi ký tự Họ và Tên.

Hàm LEFT kết hợp với hàm LEN giúp bạn loại bỏ ký tự phần cuối của chuỗi ký tự.

Để giúp hàm Excel loại bỏ 10 ký tự của chuỗi ký tự trong ô C3, bạn nhập công thức =LEFT(C3, LEN(C3)-10) cho ô địa chỉ.

Nhấn ENTER, hàm Excel này thực hiện quá trình cắt chuỗi ký tự và trả về màn hình trích xuất giá trị như sau:

hàm len kết hợp trong excel

Ví dụ hàm LEN kết hợp hàm LEFT lấy kí tự

Kết quả hàm Excel trả về chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ 10 ký tự cuối cùng trong chuỗi ký tự gồm cả dấu cách đã thỏa yêu cầu bài toán.

Lưu ý thường xuất hiện khi dùng hàm LEN trong Excel

  • Hàm Excel này sẽ trả về kết quả là một giá trị số, chính là độ dài chuỗi ký tự cần đếm trong Excel.
  • Ký tự rỗng trong chuỗi không được tính trong quá trình sử dụng công thức hàm LEN.
  • Không nên để khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả hàm đếm ký tự.

Bài viết trên NTP đã hướng dẫn cho bạn rất chi tiết về cách sử dụng hàm LEN và cách kết hợp với các hàm Excel thông dụng khác để giải quyết nhiều yêu cầu khác nhau của bài toán. Hy vọng với bài viết này, bạn đã nắm được những kiến thức về hàm đếm ký tự này và áp dụng thật tốt trong công việc và học tập nhé. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để tìm kiếm thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020