Hàm if trong excel, thao tác đơn giản và nhanh chóng

Hàm if trong excel,thao tác đơn giản và nhanh chóng
Hàm if trong excel là một trong những hàm cơ bản và phổ biến, đây là hàm giúp người dùng thực hiện các phép so sánh logic giữa một giá trị với một giá trị mong muốn.
Hàm if được dùng để kiểm tra và trả về giá trị thỏa mãn điều kiện mà người dùng đã đặt ra.
Một câu lệnh của hàm if trong excel sẽ xảy ra hai trường hợp, hàm trả về giá trị true cho kết quả đầu tiên, giá trị false cho kết quả thứ hai.

Công thức hàm if

Công thức: =IF(logical_test; value_if_true; value_if_false)
 • logical_test: điều kiện hàm if dùng để kiểm tra
 • value_if_true: giá trị hàm if trả về nếu điều kiện là đúng
 • value_if_false: giá trị hàm if trả về nếu điều là sai

Lưu ý: Nếu bạn bỏ trống value_if_true và value_if_false, khi điều kiện thỏa thì giá trị được trả về sẽ là 0, còn điều kiện không thỏa thì kết quả hàm if trong excel trả về là false.

Ứng dụng nhỏ thực tế của hàm if trong excel

 • Nếu ĐTB của sinh viên từ 5 – 6.5 thì xếp loại trung bình, từ 6.5 – 8 thì xếp loại khá và trên 8 thì xếp loại giỏi.
 • Nếu chức vụ là nhân viên thì phụ cấp là 300, là chuyên viên thì phụ cấp 500 và trưởng phòng thì 700.
 • Nếu khách hàng mua sản phẩm với số lượng từ 100 – 1000 thì giá sẽ là 500 đồng, từ 1000 – 10000 thì giá sẽ là 450 đồng và trên 10000 thì giá là 400 đồng.

Cách sử dụng hàm if trong excel chi tiết dễ hiểu

Để hiểu rõ về cách dùng hàm if trong excel, hãy cùng NTP thực hành qua các ví dụ minh họa dưới đây nhé!

Ví dụ 1: Hãy sử dụng hàm if trong excel để kiểm tra xem học sinh có qua môn không với điều kiện được cho như hình minh họa:

cách dùng hàm if trong excel

Cách dùng hàm if trong excel để giải toán

Tại cột chứa kết quả hàm if trong excel trả về, ở ô địa chỉ D2, nhập công thức: =IF(C2>=7, “Đạt”, “Không Đạt”)

Trong đó:

 • C2>=7: Điều kiện để hàm if dùng kiểm tra xem có lớn hơn hoặc bằng 7 hay không
 • “Đạt”: Kết quả hàm trả về là đạt nếu điều kiện lớn hoặc bằng 7
 • “Không Đạt”: Kết quả hàm trả về nếu điều kiện nhỏ hơn 7

Lưu ý nhỏ: Bạn cần lưu ý nếu kết quả bạn mong muốn hàm if trong excel trả về là dạng kí tự thì cần thêm dấu ngoặc kép (“”) như công thức trên.

cách dùng hàm if trong excel

Cách dùng hàm if trong excel để giải toán

Cách dùng hàm if trong excel với điều kiện cho trước

Trong quá trình thao tác với hàm if, đôi lúc bạn sẽ phải cần lồng nhiều điều kiện với nhau mới có thể giải quyết được các yêu cầu phức tạp trong bảng tính excel. Cùng tham khảo cách mà NTP chia sẻ về hàm if trong excel dưới đây nhé!

Khi đề bài có từ 2 điều kiện trở lên mà còn khác nhau, bạn chỉ cần lồng nhiều hàm if lại với nhau thì sẽ tạo ra được một công thức hoàn chỉnh, như vậy bạn sẽ giải quyết được mọi yêu cầu liên quan đến hàm if trong excel.

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm if trong excel để thực hiện yêu cầu tính phụ cấp cho ví dụ được minh họa ở hình dưới đây:

cách dùng hàm if trong excel

Cách dùng hàm if trong excel để giải toán

Tại cột chứa kết quả, ở vị tri ô D2, nhập công thức =IF(C2=”Nhân viên”, 300000,IF(C2=”Chuyên viên”,500000,700000))

Trong đó:

 • Ở công thức IF 1: Thực hiện kiểm tra nếu C2 là nhân viên thì phụ cấp là 300000, nếu không phải thì thực hiện kiểm tra IF 2.
 • Ở công thức IF 2: Thực hiện kiểm tra nếu C2 là chuyên viên thì phụ cấp 500000, nếu không phải thì phụ cấp 700000 (trưởng phòng).

Sau khi nhập công thức, bạn nhấn ENTER để hàm if thực hiện xuất kết quả đầy đủ từ hàm trả về.

Cách dùng hàm if and trong excel để xếp loại

Để hiểu rõ về cách dùng kết hợp hàm if and trong excel, hãy cùng NTP thực hành ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3: Hãy kết hợp hàm if với hàm excel khác để thực hiện yêu cầu cho ví dụ minh họa sau:

cách dùng hàm if trong excel

Cách dùng hàm if trong excel để giải toán

Tại cột chứa kết quả, ở ô địa chỉ E2, nhập công thức: =IF(AND(C2>=5,D2>=5),”Đạt”,”Không Đạt”)

Trong đó:

 • AND(C2>=5,D2>=5): Kiểm tra điều kiện C2 và D2 xem mỗi giá trị có lớn hơn hoặc bằng 5 không.
 • “Đạt”: Kết quả hàm if trong excel trả về nếu điều kiện đạt yêu cầu.
 • “Không Đạt”: Kết quả hàm if trong excel trả về nếu điều kiện chưa đạt yêu cầu.

Sau khi nhập công thức vào ô địa chỉ chứa kết quả, bạn nhấn ENTER để hàm if trả về kết quả như hình sau:

cách dùng hàm if trong excel

Cách dùng hàm if trong excel để giải toán

Cách dùng hàm if trong excel với nhiều điều kiện cho trước

Nếu đề bài được cho có nhiều điều kiện, bạn hoàn toàn có thể dùng hàm IFS để giải quyết nó.

Công thức hàm IFS: =IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2], [value_if_true2],…)

Trong đó:

 • logical_test1: Biểu thức với điều kiện 1 trong hàm IFS
 • value_if_true1: Giá trị hàm IFS trả về nếu điều kiện 1 đúng
 • [logical_test2]: Biểu thức với điều kiện 2 trong hàm IFS
 • [value_if_true2]: Giá trị hàm IFS trả về nếu điều kiện 2 đúng

Bài viết trên NTP đã hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách dùng hàm if trong excel, hy vọng với những kiến thức mà NTP cung cấp sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giải quyết các yêu cầu liên quan trong công việc và học tập. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi để có động lực viết tiếp kiến thức, mang đến cho người đọc những bài học hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020