Cách sử dụng hàm LEN trong bài tập Excel cơ bản

Cách sử dụng hàm LEN trong bài tập Excel cơ bản

Hàm len là gì, cú pháp và cách sử dụng hàm len trong excel như thế nào, bạn biết hay chưa? Đây được xem là một hàm excel cơ bản trong công cụ tính toán Microsoft Excel, dùng để đếm và trả số lượng ký tự cho một chuỗi văn bản đã biết trước. Bài viết dưới đây NTP sẽ chia sẻ cho bạn thật chi tiết cách sử dụng hàm len trong excel và cách kết hợp hàm len với hàm excel cơ bản khác, cùng theo dõi và thực hành hàm excel để hiểu rõ và có thể thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn nhé!

Hàm len trong Excel cơ bản

Hàm LEN là hàm gì?

Để biết cách sử dụng hàm len trong excel, bạn phải hiể hàm len là gì? Hàm len là hàm excel trả về số lượng kí tự cho một chuỗi văn bản đã biết trước, hàm này sẽ đếm được tất cả các ký tự trong chuỗi kể cả khoảng trắng.

Cấu trúc hàm len

Cú pháp: =LEN(Chuỗi kí tự cần đếm số lượng)

Lưu ý nhỏ:

  • Hàm len này sẽ dùng để đếm dữ liệu nên dữ liệu gốc trong quá trình thực hiện sẽ không bị mất, ngoài ra bạn cũng có thể kết hợp hàm này với nhiều hàm excel khác để giải quyết những yêu cầu cao hơn trong bảng tính excel ở công việc hay học tập của bạn.
  • Hàm này chỉ thực hiện trên một ô dữ liệu.
  • Đặc biệt, hàm này không đếm được các dữ liệu về ngày tháng.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel chi tiết dễ hiểu

Hướng dẫn nhanh cách sử dụng hàm LEN đếm ký tự

Để thực hiện đếm được số lượng kí tự cho chuỗi văn bản – bạn nhập công thức =LEN(Chuỗi văn bản bạn đang cần biết số lượng kí tự) – Tiếp theo, nhấn ENTER để hàm Excel trả về kết quả. Như vậy chỉ với một thao tác đơn giản là bạn đã biết được số lượng các ký tự của chuỗi văn bản.

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm LEN đếm ký tự

Ví dụ hàm len trong excel sẽ được NTP minh họa ở hình dưới đây, cùng thực hiện để hiểu rõ về hàm len hơn nhé!

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Với yêu cầu số 1, để đếm ký tự của Tên học sinh, bạn nhập công thứ hàm sau: =LEN(I5) với I5 là chuỗi ký tự Tên học sinh cần thực hiện đếm. Màn hình sẽ hiển thị công thức hàm len như sau:

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Sau đó nhấn ENTER, hàm len sẽ trả kết quả số lượng ký tự đã thực hiện đếm như hình minh họa dưới đây, chỉ với thap tác đơn giản như vậy là bạn có thể biết được số lượng ký tự đang cần đếm.

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Lưu ý nhỏ: Hàm len sẽ dùng để đếm những ký tự bao gồm cả chữ cái, dấu câu, các ký tự đặc biệt và cả số. Chẳng hạn, từ số 1 đến số 9 được tính là 1 ký tự, từ số 10 đến số 99 được tính là 2 ký tự,…

Để nhận đầy đủ kết quả như hình minh họa dưới đây, bạn di chuyển chuột đến vị trí ô vuông nhỏ Fill Handle, click đúp chuột là hàm excel sẽ hiển thị toàn bộ kết quả cho bạn.

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Cách sử dụng hàm MID và LEN kết hợp trong Excel

Gồm các bước cơ bản như NTP thao tác cho ví dụ sau:

Bước 1: Tại ô chứa kết quả, nhâp: =LEN(MID(H5;4;LEN(H5)-6))

  • LEN(H5)-6: Cắt 6 ký tự trong chuỗi
  • MID(H5;4;LEN(H5)-6): Lấy những kí ở giữa của chuỗi
  • LEN(MID(H5;4;LEN(H5)-6)):Đếm số lương ký tự giữa hai dấu gạch

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Bước 2: Nhấn ENTER, hàm len kết hợp mid sẽ hiển thị kết quả sau:

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Cách sử dụng hàm LEN có nhiều điều kiện trong bảng Excel

Ở đây, NTP sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm len có nhiều điều kiện thông qua các bước ở ví dụ được minh họa dưới đây:

Bước 1: Tại ô địa chỉ bạn muốn hàm len trả về kết quả, nhập công thức: =SUM(LEN(I5);LEN(I6);LEN(I7))

hoặc bạn nhập =LEN(I5)+LEN(I6)+LEN(I7), màn hình hiển thị công thức như hình dưới đây:

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Bước 2: Để nhận kết quả tổng số ký tự cho tất cả các chuỗi được đếm, bạn nhấn ENTER.

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

 

Đào Tạo Tin Học Văn Phòng

 

Cách sử dụng hàm LEN và TRIM kết hợp trong bảng Excel

Hàm Trim sẽ giúp người dùng loại bỏ đi các khoảng trắng bị dư trong chuỗi văn bản.

Để đảm bảo độ chính xác khi đếm số lượng ký tự, bạn nên kết hợp hàm với hàm trim để thực hiện yêu cầu, hãy tham khảo ví dụ sau.

Bước 1: Bạn chọn một ô chứa kết quả hàm excel trả về, nhập công thức =LEN(TRIM(I5), màn hình sẽ hiển thị công thức hàm kết hợp như sau:

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong excel

Bước 2: Sau đó nhấn ENTER, hàm len kết hợp sẽ xuất kết quả trả về cho bạn như hình minh họa sau:

cách sử dụng hàm len trong excel đơn giản

Cách sử dụng hàm len đơn giản dễ hiểu trong exce

Hàm LEN trong Oracle là gì và cú pháp sử dụng

Đây là hàm liên quan đến độ dài của một chuỗi ký tự hay nói cách khác, nó dùng để đếm tổng số ký tự có trong chuỗi văn bản cho trước, kể cả khoảng trắng xuất hiện trong chuỗi.

Cú pháp: =LENGTH(Chuỗi ký tự cần đếm)

                               >> Xem thêm: Hàm LEN dùng đếm ký tự trong Excel nhanh nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020