Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

Tên gọi của hàm INDEX MATCH trong excel thực chất là sự kết hợp giữa hai hàm riêng biệt trong excel đó chính là hàm INDEX và hàm MATCH. Tuy rằng đây là hai hàm có những công dụng khác biệt nhau nhưng khi được kết hợp cùng nhau sẽ trở thành một hàm dò tìm rất cực kì linh hoạt. Với khả năng dò tìm trong một bảng dữ liệu lớn có nhiều hàng nhiều hàng và cột nhưng tốc độ dò tìm vô cùng nhanh chóng.

Vậy cấu trúc của hàm INDEX MATCH trong excel ra sao? và ứng dụng hàm này để giải quyết các bài toán nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của NTP nhé.

Tổng quan về hàm INDEX MATCH trong excel

Khái niệm hàm INDEX và hàm MATCH

Bạn thường được nghe đến hàm INDEX MATCH trong excel thực chất đây không phải là tên của một hàm mà là sự kết hợp giữa hai hàm riêng biệt trong excel đó chính là hàm INDEX và hàm MATCH. Tuy rằng đây là hai hàm có những công dụng khác biệt nhau nhưng khi được kết hợp cùng nhau sẽ trở thành một hàm dò tìm rất cực kì linh hoạt. Với khả năng dò tìm trong một bảng dữ liệu lớn có nhiều hàng nhiều hàng và cột nhưng tốc độ dò tìm vô cùng nhanh chóng.

Công thức của hàm INDEX và hàm MATCH kết hợp

Công thức về hàm INDEX

 =INDEX(array, row_num, column_num)

=INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])

Chú thích cú pháp hàm INDEX:

 • reference: Phạm vi hàm tham chiếu đến, có chứa 1 hay nhiều mảng (VD: (B3:D5,B6:D8) – phạm vi tham chiếu có chứa 2 mảng)
 • row_num: Thứ tự của hàng tương ứng với giá trị mà bạn muốn hàm trả về trong phạm vi tham chiếu.
 • [column_num]: Thứ tự của cột tương ứng với giá trị mà bạn muốn hàm trả về trong phạm vi tham chiếu.
 • [area_num]: Thứ tự của mảng giá trị mà bạn muốn hàm dò tìm trong phạm vi tham chiếu được chọn. Nếu phạm vi tham chiếu chỉ gồm 1 mảng duy nhất thì bạn có thể bỏ qua giá trị [area_num] (không nhập vào trong công thức).

Công thức về hàm MATCH

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Chú thích cú pháp hàm MATCH:

 • lookup_value: Giá trị mà bạn đang cần tìm kiếm trong mảng, hay vùng dữ liệu mà bạn chọn.
 • lookup_array: Mảng tìm kiếm, hay vùng dữ liệu tìm kiếm, và có chứa giá trị mà bạn đang cần tìm, đây có thể là một giá trị số, giá trị logic hay ở dạng văn bản. Là thành phần bắt buộc phải có trong cú pháp.
 • match_type: Kiểu tìm kiếm của hàm match, đây là thành phần không bắt buộc trong công thức (được mặc định là 1 trong excel).

Cấu trúc hàm INDEX MATCH kết hợp

Trong excel ta có thể lồng hàm MATCH vào trong hàm INDEX để hàm MATCH thực hiện việc tìm số thứ tự của các hàng và cột tương ứng một cách tự động và linh hoạt để hàm INDEX có thể dò tìm dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

Cấu trúc hàm INDEX MATCH

 =INDEX(reference, cấu trúc của hàm MATCH , cấu trúc của hàm MATCH, [area_num])

Trong cấu trúc hàm INDEX MATCH kết hợp trong excel ta sẽ đặt cấu của của hàm MATCH vào vị trí cột và hàng được xét trong hàm INDEX. Bạn hãy cùng theo dõi những ví dụ bên dưới để có thể hiểu rõ hơn về các dùng của cấu trúc này trong excel nhé.

Cách dùng hàm INDEX MATCH hiệu quả trong excel

Dùng hàm INDEX MATCH cơ bản

Ví dụ 1: Dựa vào dữ liệu được cho trong Bảng dò tìm bên dưới, bảng gồm có danh sách tên các quốc gia và các thủ đô tương ứng của các nước. Hãy sử dụng sự kết hợp hàm INDEX MATCH trong excel để tìm tên Thủ đô tương ứng với tên quốc gia được cho trong Bảng kết quả.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

Hàm INDEX MATCH trong excel

Để có thể tìm được tên Thủ đô tương ứng với quốc gia được chọn trong bảng trên bạn thực hiện theo các bước như sau.

Bước 1: Đầu tiên bạn cần nhập cú pháp =INDEX(B5:C13,MATCH(E5,B5:B13,0),2) vào địa chỉ ô F5 để hàm INDEX và hàm MATCH bắt đầu tham chiếu và dò tìm tên thủ đô.

Chú thích công thức: 

 • B5:C13: Đây là phạm vi được tham chiếu, và có chứa tên thủ đô tương ứng mà bạn đang cần dò tìm.
 • MATCH(E5,B5:B13,0): Đối số chỉ thứ tự của hàng tương ứng với tên thủ đô cần dò tìm.
 • 2: Đối số chỉ thứ tự của cột tương ứng với cột của thủ đô đang cần dò tìm.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

Hàm INDEX MATCH trong excel

Bước 2: Sau khi nhập xong toàn bộ công thức trên bạn nhấn ENTER để cú pháp hàm INDEX MATCH trong excel tiến hành dò tìm tên của thủ đô tương ứng và kết quả được trả về tại địa chỉ ô mà mình đã nhập công thức như trong hình dưới đây.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

Hàm INDEX MATCH trong excel

Sau khi hoàn thành xong cú pháp trên bạn sẽ nhận được kết quả trả về là tên thủ đô tương ứng với tên quốc gia mà bạn đã chọn trong công thức.

>>>Xem thêm: Cách sử dụng hàm index match kết hợp trong Excel

Sử dụng hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP dò tìm

Trong excel không chỉ có hàm INDEX MATCH là hàm dùng để dò tìm mà còn có hàm VLOOKUP và một số hàm dò tìm khác. Nhưng trong một vài trường hợp khi bạn cần dò tìm dữ liệu trong vùng dữ liệu hay bảng dữ liệu lớn với nhiều hàng và nhiều cột thì hàm INDEX MATCH là một lựa chọn tối ưu và nhanh chóng hơn so với hàm VLOOKUP. Vậy sử dụng hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP ra sao và hiệu quả như thế nào các bạn cùng theo dõi và thực hành theo ví dụ được cho bên dưới đây nhé.

Ví dụ 2: Trong bảng GIÁ CÁC LOẠI NÔNG SẢN ĐẦU MÙA được cho trong ví dụ này có các loại nông sản được chia thành 3 loại khác nhau với đơn giá khác nhau. Bạn hãy dùng hàm dò tìm trong excel để tìm ra đơn giá của các loại nông sản tương ứng.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

VD Hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP

Để tìm đơn giá theo yêu cầu của đề bài bạn có thể sử dụng hàm dò tìm VLOOKUP và còn có thể sử dụng hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP. Hai cách được thực hiện theo các bước như sau.

Sử dụng hàm VLOOKUP dò tìm kết hợp hàm IF

Bước 1: Nhập cú pháp =VLOOKUP(B3,$A$12:$D$14,IF(C3=”Loại 1″,2,IF(C3=”Loại 2″,3,4)),0) vào địa chỉ ô E3 trong bảng dữ liệu.

Chú thích trong công thức

 • B3: Là giá trị cần dò tìm trong bảng/vùng dữ liệu được chọn.
 • $A$12:$D$14: Là vùng dữ liệu có chứa các đơn giá cần dò tìm dựa vào tên nông sản tương ứng. (Lưu ý: bạn cần cố định vùng này bằng cách nhấn F4 để tránh việc kết quả bị sai lệch khi bạn COPY công thức đến vị trí các ô khác).
 • IF(C3=”Loại 1″,2,IF(C3=”Loại 2″,3,4)): Cú pháp để hàm trả về thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trong vùng dò tìm, được tính từ trái sang phải.
 • 0: Là kiểu so sánh, dò tìm dữ liệu trong vùng dữ liệu ta chọn, trong trường hợp này là kiểu dò tìm chính xác (chọn đối số = 0).

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

VD Hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP

 

Bước 2: Sau khi nhập xong công thức như trên bạn nhấn ENTER để hàm tiến hành dò tìm và trả về kết quả mà bạn cần tìm. Sau đó bạn COPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại để tìm đơn giá cho các loại nông sản khác và hoàn thành việc tìm đơn giá cho toàn bộ các loại nông sản.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

VD Hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP

Sử dụng hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP trong excel

Bước 1: Tại địa chỉ ô F3 bạn nhập cú pháp =INDEX($B$12:$D$14,MATCH(B3,$A$12:$A$14,0),MATCH(C3,$B$11:$D$11,0)). Trong đó:

 • $B$12:$D$14: Là phạm vi mà hàm tham chiếu đến.
 • MATCH(B3,$A$12:$A$14,0): Là thứ tự của hàng tương ứng với đơn giá mà bạn muốn dò tìm.
 • MATCH(C3,$B$11:$D$11,0): Là thứ tự của cột tương ứng với đơn giá mà bạn muốn dò tìm.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

VD Hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP

Bước 2: Sau khi đã nhập xong công thức như trên bạn nhấn ENTER để hàm tiến hành dò tìm và trả về đơn giá mà bạn đang tìm. Sau đó bạn COPY công thức đến địa chỉ các ô còn lại để tìm đơn giá cho các loại nông sản khác vậy là bạn đã hoàn thành việc tìm đơn giá cho toàn bộ các loại nông sản.

Chi tiết về cách sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel

VD Hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP

Và trong bài viết trên, NTP đã chia sẻ đến với các bạn các sử dụng hàm INDEX MATCH trong excel sao cho hiệu quả nhất và cách dùng hàm INDEX và MATCH thay cho VLOOKUP trong excel. Mong rằng với những chia sẻ trên các bạn đã có thể ứng dụng hàm INDEX MATCH trong excel để giải quyết các vấn đề trong công việc và học tập. Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc của mình và cùng theo dõi nguyentrongphuc.net  để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969313020